zondag 3 oktober 2010

Brugse Maatschappij "De Oude Hoeden"

Biekorf 2010 - 3 - In 1872 werd in Brugge een vereniging opgericht met als naam "De oude Hoeden" Die wou ten voordele van de armen in haar lokaal "De Oude Beurs" een tentoonstelling van oude hoofddeksels organiseren. Vanuit heel de provincie zouden verenigingen en instellingen een bijdrage geleverd hebben.
Is over dit initiatief meer bekend? Wie leverde de hoeden aan? Betrof dit een eenmalige tentoonstelling of een vaste opstelling, en wat heeft de vereniging nog op haar actief staan? Wat was de opbrengst en waartoe werd die aangewend? - P.D.B.

Geen opmerkingen: