zondag 18 juli 2010

Kiezen met bonen

Biekorf 2010-1 - Bij de kapucinessen van Sint-Omaars kon in 1632 bij betwisting over aanvaarding van novicen overgegaan worden tot stemming: "sullen sy hunne voisen gheven door secrete scrutin oft lotinge met witte ende swerte boontiens". Zijn nog dergelijke voorbeelden van stemmen met gebruik van witte en zwarte bonen gekend? Zijn nog andere gebruiken
bij stemming gekend? Peter De Baets

Geen opmerkingen: