zondag 18 juli 2010

De kwaliteit van Brugse zeep

Biekorf 2009-4 - De Brugse zeepzieders dienden ca. 1569 het hoofd te bieden aan import van zeep uit Amsterdam. Dit werd verklaard omwille dat de zeepe van Amstelredam beter es ende meer uuteworpt dan de zeepe alhier gestooct ende ghemaect. Wat was in die tijd het recept om zeep te maken en wat hadden Amsterdamse zeepzieders voor op hun Brugse collega’s? - Ludo Vandamme

Geen opmerkingen: