maandag 20 april 2009

Biekorf 2009/1: inhoud


Artikelen
Johan VAN EENOO De spinette: de hommel van West-Vlaanderen 1-23
Paul HUYS Van een vrouw die zich driemaal liet dopen … 24-26
Karel DE CLERCK De laatste jaren (1958-1975) van het Opvoedingsgesticht
te Brugge (1922-1975) 27-33
Jan VAN ACKER Leopold I in Ieper? 34-36
Peter DE BAETS Het verhaal van Mary Goggin (Oostende 1816) 37-39
Andries VAN DEN ABEELE Henri De Hoon (1850-1932) 40-44
Jozef HEUS Van gemeenteschooltje pesten naar een modus vivendi
te Zande (1885-1896) 45-53
Ronald VAN BELLE Oorlogsverslaggeving in Brugge over de Vlaamse armada
tijdens de 17de eeuw 54-65
Alfons DEWITTE Vroeger weelde in de Sint-Donaaskerk in Brugge (1455-1463) 66-68
Andries VAN DEN ABEELE Jozef Noos(1766-1826) 69-71
Edmond ROOBAERT Meer over meester en heer Ghislenus de Vroede,
pastoor van de Kapellekerk te Brussel 72-76
Jean Luc MEULEMEESTER Nog over Franciscus-Josephus Beyts 77-80
Andries VAN DEN ABEELE Charles Donny (1761- 1831) en zijn familie 81-88

Mengelmaren
Gysselings Toponymisch Woordenboek herzien (Frans Debrabandere) 65. - Laatmiddeleeuwse beschilderde grafkelders in Brugge (LV) 68. – Hulde aan Michiel Hoornaert, oud-voorzitter van de Brugse Napoleonisten, 1871 (Marc Van Hoonacker) 76. - Spoker van Reinaert de Vos (L.V.A.) 80. – Bestraffing van sodomie door verdrinking (Ronald Van Belle) 89-90. – In memoriam Michiel De Bruyne (Lucien Van Acker) 90. – Grafschriften en herinneringen aan Vlaamse kapers (Ronald Van Belle) 91-92. - Vossenstaart (Peter De Baets) 92-93. – Eendenkooien: bijna vergeten, opnieuw ontdekt (LV) 94. – Opslare (Peter De Baets) 95. – Is’t niet, ‘t is leute in Zonnebeke (LV) 96-97. – Einde van de kantonale onderwijsbibliotheken (Alban Vervenne) 97. – Wintweech (Luc Goeminne) 97. - Oude of nieuwe spelling: au of ou (Eduard G. Vyvey) 98. – De aantrekkingskracht van de barge (Koen Calis) 98. – Vereeniging ter Verspreyding van Goede Boeken (LV) 99. - Franciscus Florius Florentinus (A.D.) 100. - Goed gezegd: uit Brugse stadsrekeningen (A.D.) 100. – Traditie en vernieuwing (B.) 100.

Beantwoorde vragen
Berecht vander seemte (Frans Debrabandere, Lucien Van Acker) 96; Artikelen: Leopold I in Ieper (Jan Van Acker) 34-36. - Jozef Noos (Andries Van den Abeele) 69-71. – Ghislenus de Vroede (Edmond Roobaert) 72-76. - De Brugse primus Franciscus-Josephus Beyts (Jean Luc Meulemeester) 77-80 – Charles Donny (Andries Van den Abeele) 81-88

Boekbesprekingen
A. Ceulemans, Spoker in Reinaert de Vos (Gezelliana) 80. – A. Verstraeten, D. Karelse & A. Zwaenepoel, Eendenkooien in Vlaanderen (Monumenten, Landschappen & Archeologie) 94. – Is ’t niet, ’t is leute en andere spreuken, spreekwoorden en zegswijzen uit de tijd van toen 96-97. – J. Weijermans, Goede boeken in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830 (De Gulden Passer) 99. – G. Tournoy, An Italian scribe at Bruges (Medieval manuscripts in transition) 100.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen 101-102 (PDB)
Benderen – Bueterboor – Den – Eau de Hongrie – Kleuterspaan – Leeg paard – Primagie – Scharulle – Schuim - IJsgang

Vraagwinkel 103-104
Palmen en vijgen – Olstrot – De familie Breyne – De parabel van de zaaier – Sevens en Moyersoen – Voetloper – De draak steken – Washington en Brugge – Kloosternamen

Prenten
Tekening van de pinette van André Depraeter, 8. – Tekening van de spinet van Johan Van Eenoo, 9. - Henri De Hoon (foto), 41. – Houten beeldhouwwerkje voor de Brugse primus F.J. Beyts, 1782, 78. – ‘De misdaad van sodomie’ bij Joos de Damhouder (houtsnede), 89. – Broeder Kornelis en de ‘secrete penitentie’ (ets), 93.

Geen opmerkingen: