maandag 5 januari 2009

Lijnwaaddrukken in Adinkerke

Biekorf 2008-3 - In 1740 overleed Francoise de Vette, een getrouwde vrouw uit Stavele, in Adinkerke. Ze verbleef daar om er te leren lynwaetdrucken (Rijksarchief Brugge, Staten van goed Veurne, nr. 21489). Wat moeten we hier precies onder verstaan? Had Adinkerke enige bekendheid inzake lijnwaaddrukken? Op welke plaatsen kon men dit nog leren? Is meer bekend over deze beroepsactiviteit en het verhandelen? - Jan Van Acker, Veurne

Geen opmerkingen: