maandag 5 januari 2009

De kantonnier

Biekorf 2008-3. - Als kind kwamen we hem zo vaak tegen, werkend langs de grote wegen: de kantonnier. Hij maakte de rijweg vrij, drong het oprukkend gras van de fietsweg terug, enz. Meestal droeg hij een officiële pet. Wat is er van de kantonnier geworden? Bestaat hij nog? Is er iets bekend over de oorsprong van dit ambt? - AdS, Loppem

Geen opmerkingen: