maandag 5 januari 2009

Biekorf 2008/3: inhoudArtikels

Karel De Clerck, West-Vlaamse inbreng bij de vernederlandsing van de Gentse universiteit,257-264
Hendrik Callewier, Priestermoord in Brugge tijdens de late middeleeuwen. De zaak van Jacobus Maes, kanunnik van het Sint-Donaaskapittel 265-271
Peter De Baets, Daer en zijn tsamen niet meer dan drie lichamen. Een zoektocht naar enigmatische grafschriften 272-283
Jan Van Acker, De pastorie van Eggewaartskapelle in Steenkerke 284-286
Pieter Donche, Berichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden over de geboorte van keizer Karel 287-302
Jan Van Acker, De uurwijzers aan de kerktoren van Wulveringem 303-308
Jozef Heus, De keuze van de huwelijksdag, een aspect van het immatriële erfgoed? Koekelare 1609-1850 309-313
Romain Vanlandschoot, Hugo Verriest, Guido Gezelle, Johanna Aleida Nijland. De voordrachten in Nederland 1902-1904 314-325
Peter De Baets, Het wekken van bijen 326-328
Marcel De Blieck, De congregaties in de West- en Oostmeers te Brugge 329-335
Jan De Mey, Louis Leep, notaris te Oostende 1821-1825 336-355


Mengelmaren

Cantus 21 (A.D.) 302 – De Brugse kanunnik Guido van Bassevelde, 1363 (A.D.) 325 – Remedie om het bloed te stremmen (Koenraad Vandenbussche) 335 – Nieuw licht op de Provinciale Geneeskundige Commissie (Peter De Baets) 355 – Gebeden en bezweringen (R.W.) 356 – De Plantencode (Peter De Baets) 357 – Karel Alexeander Delsart, pastoor van Moeskroen, 1903-1838: jureur of niet (Roger Witdouck) 358-359 – Brief van Sylvain Bekaert aan Leopold Slosse, 1919 (Roger Witdouck) 359-362 – Arthur Merghelynck (1863-1908) (LV) 364

Beantwoorde vragen
Sint Gheeteruut Zyecte (Ronald Van Belle) 264 - Haarsnijderijen in West-Vlaanderen (L.V.A.) 286 – Zusters Theresianen in Torhout (Koen Rotsaert) 362-363

Boekbesprekingen
B. Bouckaert (ed.), Mémoires du chant: le livre de musique d’Isidore de Séville à Edmond de Coussemaker, 302 – M. De Cleene, De Plantencode : de betekenis van kruiden, struiken en bomen in de Europese volkscultuur, 357 – J. Dewilde, P. Donche, A. Morisse, P. Trio en J. Van Acker, Arthur Merghelynck : de passies van een edelman, 364

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen 365-366
Plumacier – Verteeffelen – Vloer – Vort snot – Zueghe velle

Vraagwinkel 367-368
De tachygraphe van Ghyssaert – Coude Ypermart – Koninklijk wapen ter sauvegarde – Primussen van Brugge. En later? – Molenmakersalaam – De kantonnier – Slaapgezelschap – Tropisch hout voor een meubelbedrijf – Lijnwaaddrukken in Adinkerke – Mostaardeters van Oostende – De kerkhofgilde van Langermark

Prenten : Miniatuur met vorst en vorstelijke bodes, ca. 1510, 293 – Congregatiegebouw in de Westmeers in Brugge (foto), 332

Geen opmerkingen: